Eğitim ve Geliştirme

Eğitim ve Geliştirme
Uğur ailesine yeni katılan çalışanımızın uyum sürecini en verimli şekilde tamamlamasını sağlamak adına, oryantasyon süreçlerini görevine uygun şekilde hazırlıyor, çalışma ve ekip arkadaşlarının desteğiyle de uyguluyoruz.

Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimini destekleyici eğitimleririmizin çoğunu modern çağın gereklerine ve zaman yönetim esaslarına uygun olarak Uğur Kampüs üzerinden online olarak gerçekleştiriyoruz.

İnsan Kaynakları Yönetimi ofisimizde oluşturulan kütüphanemizdeki birçok güncel kitap, basılı teknik kaynak, mevzuat ve güncel dergiyi sınırsız olarak çalışanlarımızın hizmetine sunuyor ve kendilerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz.

Navigasyon

Grup Markaları